E-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Website

De informatie op deze website van U adviseurs en accountants is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen.

De inhoud van de website kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Een gedegen afweging van belangen en de vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken kan niet zonder een voorafgaand persoonlijk gesprek met ons kantoor tot stand komen.

U adviseurs en accountants wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks op onze site verkregen informatie op externe websites.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

U adviseurs en accountants

Prinses Alexialaan 70, 3e etage 2496 XA  Den Haag +31(0)70 4300 950 contact@uadviseurs.nl