HORIZONTAAL TOEZICHT


Samenwerken met vertrouwen en voordelen

Geschatte leestijd: 4 min

In 2020 hebben U adviseurs en de Belastingdienst gezamenlijk het convenant ‘Horizontaal Toezicht’ ondertekend. Sindsdien kunnen wij onze cliënten aanmelden voor deze regeling, mits zij daarvoor in aanmerking komen. Het deelnemen aan Horizontaal Toezicht biedt diverse voordelen ten opzichte van cliënten die dat niet doen. Op deze pagina leggen we daarom graag uit wat Horizontaal Toezicht precies inhoudt, welke voordelen u kunt verwachten en geven we inzicht in de afweging om wel of niet deel te nemen. Ontdek hieronder alle ins en outs en hoe het uw fiscale situatie kan optimaliseren.

Wat is dat eigenlijk, Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is een unieke manier van samenwerken met de Belastingdienst, gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie. Door het ondertekenen van het convenant met ons kantoor, geeft de Belastingdienst blijk van vertrouwen in onze interne processen en kwaliteitssystemen. Dit betekent dat de belastingaangiften die wij opstellen, altijd voldoen aan alle geldende (fiscale) normen.

We hebben dat vertrouwen van de Belastingdienst natuurlijk niet zomaar verkregen. Onze organisatie is grondig geëvalueerd en beoordeeld, waarbij we hebben aangetoond dat we onze zaken uitstekend op orde hebben. Bovendien zijn we als U adviseurs al jarenlang aangesloten bij de SRA, onze brancheorganisatie die eveneens periodieke kwaliteitstoetsingen uitvoert. Dit heeft bijgedragen aan het positieve oordeel van de Belastingdienst. Als resultaat daarvan, kunnen we deelnemende cliënten verschillende voordelen bieden, die hieronder worden toegelicht.

Met Horizontaal Toezicht kiest u dus voor een betrouwbare en efficiënte fiscale samenwerking. Vertrouw op onze expertise en profiteer tegelijkertijd van de voordelen die Horizontaal Toezicht met zich meebrengt. Samen streven we op die manier naar een soepele fiscale afhandeling, met uw belangen voorop.

Wat zijn de voordelen?

Deelname aan Horizontaal Toezicht brengt, zoals gezegd, diverse voordelen met zich mee:

 • Allereerst hebben we een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, waardoor communicatie en antwoorden op vragen sneller verlopen.
 • Daarnaast worden aanslagen sneller opgelegd, waardoor u sneller duidelijkheid krijgt over uw fiscale situatie en uw financiële planning kunt voortzetten zonder lang te hoeven wachten.
 • Nog een belangrijk voordeel is dat uw aangiften niet meer standaard worden gecontroleerd, maar alleen steekproefsgewijs. Dit bespaart tijd en moeite en vermindert administratieve lasten. U ontvangt geen vragenbrieven meer waarin om nadere informatie wordt gevraagd of waarin uitleg moet worden gegeven over bepaalde posten in uw aangifte.
 • Ook biedt Horizontaal Toezicht de mogelijkheid van een snellere procedure bij het voeren van vooroverleg. Dit zorgt sneller voor meer zekerheid en voorkomt tijdig discussies en geschillen achteraf. Meer uitleg daarover volgt in het onderdeel hieronder.
 • Kortom: deelname aan Horizontaal Toezicht biedt meerdere voordelen die bijdragen aan een efficiëntere en transparantere samenwerking met de Belastingdienst en u meer zekerheid en gemak in uw fiscale zaken bieden.

  Wat houdt vooroverleg in?

  Vooroverleg met de Belastingdienst is een belangrijk onderdeel van Horizontaal Toezicht. Het biedt de mogelijkheid om sneller, vóór het indienen van uw aangifte, specifieke fiscale kwesties te bespreken. We kunnen bijvoorbeeld vragen stellen om verduidelijking te krijgen over de toepassing van fiscale regels in uw situatie. Hiermee kunnen we eerder eventuele onzekerheden wegnemen, voordat we de aangifte indienen.

  Het voorkomen van geschillen is een ander voordeel. Door vooraf af te stemmen, kunnen interpretatieverschillen besproken worden en afspraken gemaakt. Dit zorgt voor een snellere en soepelere afhandeling van uw fiscale zaken, zonder langdurige procedures. Wat wel belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat vooroverleg niet bindend is, waardoor de uiteindelijke beoordeling van de Belastingdienst kan afwijken. De Belastingdienst behoudt namelijk het recht om afwijkingen te maken op basis van nieuwe informatie.

  Tegelijkertijd betekent vooroverleg niet, dat een aangifte met een standpunt wat afwijkt van dat van de Belastingdienst, niet meer kan worden ingediend. De reguliere gang naar een bezwaar- en beroepsprocedure blijft namelijk nog steeds mogelijk.

  Verder is vooroverleg vooral relevant bij complexe fiscale vraagstukken, zoals internationale belastingen of nieuwe wetgeving. In eenvoudige aangiften met duidelijke regels kan vooroverleg minder noodzakelijk zijn.

  Wel of niet deelnemen?

  Deelnemen aan Horizontaal Toezicht biedt dus voordelen, met een efficiëntere en transparantere samenwerking met de Belastingdienst en meer zekerheid en gemak in uw fiscale zaken tot gevolg.

  Als u er voor kiest om niet deel te nemen aan Horizontaal Toezicht, kunt u niet profiteren van de voordelen van dit samenwerkingsverband. U zult dan te maken blijven krijgen met de reguliere controleprocessen van de Belastingdienst, wat meer tijd, inspanning en mogelijke onzekerheid met zich kan meebrengen. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw aangiften mogelijk uitgebreider worden gecontroleerd en dat u vragenbrieven kunt ontvangen waarin om nadere informatie wordt gevraagd. Bovendien zal vooroverleg een stuk minder snel behandeld worden, waardoor u mogelijk langer in onzekerheid zit over uw fiscale positie en er een grotere kans is op discussies of geschillen met de Belastingdienst achteraf.

  In principe streven wij er daarom naar, om al onze cliënten voor Horizontaal Toezicht aan te melden.

  Meer informatie?

  We kunnen het ons voorstellen als u nog persoonlijk met ons wilt praten over het Horizontaal Toezicht of als u vragen heeft over deelname vanuit uw eigen situatie. Onze collega Charlotte Jansson staat in dat geval voor u klaar om u te helpen. U kunt haar bereiken per e-mail of via 070-4300950.

  Meer algemene informatie over Horizontaal Toezicht op de website van de Belastingdienst vindt u hier.